Põhiline valdkond:

Sise ning välis vee- ja kanalisatsiooni trasside rajamine, sh ka rekonstrueerimine.

Eesmärk:

Pakkuda eelkõige kvaliteetset, kuid ka kvantiteetset teenust ning tööde tähtaegset üleandmist, et saavutada Klientide usaldusväärsus.

Materjal ja kvaliteet:

Kasutame oma töös kaasaegseid ja kvaliteetseid tooteid.

Töid teostan Tartumaa piires.